Containervägning

Containervägning SOLAS

Med anledningen av International Maritime Organisation (IMO) skärpta krav avseende containervägning (SOLAS) för skeppning över havs, vill vi på Vetek Weighing AB berätta om vilka möjligheter det finns för att väga ett gods – snabbt, smidigt och enkelt. Vikten på godset kan fastställas på två sätt:

  • Väga hela container
  • Väga samtligt gods var för sig 

Vetek kan erbjuda många alternativ inom detta område:

        

        Krokvågar                   Portabla plattformar                   Lastceller                    

       

        Palllyftare                       Golvågar                           Anpassade lösningar

NYHET! Mobilt SOLAS godkänt vägningspaket (klicka på bilden nedan)

Ovan är några exempel på möjliga lösningar. Kontakta oss gärna och berätta om era önskemål, så kan vi komma med förslag på containervägning till Er. 

Här finns även ett dokument med mer utförlig presentation! 

Klicka här!

Bruttovikt bestäms genom vägning

Den huvudsakliga innebörden av IMO:s regeländring är att bruttovikten av en färdigpackad container ska bestämmas genom vägning.

Vägningen kan göras på två sätt:

  • Container med last vägs i sin helhet. Se ovan alternativ.
  • Ingående komponenter vägs var för sig, inklusive lastpallar, packningsmaterial och surrningsutrustning. Containerns egenvikt läggs till summan av de enskilt vägda komponenterna. Här kan vanliga golvvågar, balkvågar eller pallvågar användas.

Verifierad bruttovikt ska framgå i skeppningsdokumentet

IMO-resolutionen anger att transportköparen/avsändaren ("Shipper") ska säkerställa att verifierad bruttovikt av containern framgår i skeppningsdokumentet. Om skeppningsdokumentet för en packad container saknar uppgift på verifierad bruttovikt anges att den inte ska lastas på fartyget.

Resolutionen träder i kraft 1 juli 2016

Den av IMO antagna resolutionen träder i kraft 1 juli 2016. Innan ändringarna börjar gälla i Sverige måste de införlivas med svensk rätt. Det är Transportstyrelsen som ansvarar för införlivandet, i detta fall genom att föra in ändringarna i sin föreskrift TSFS 2010:174 om lastsäkring. Föreskriftsarbetet beräknas vara slutfört i sådan tid att de nya reglerna kan börja gälla i Sverige samtidigt som IMO:s resolution träder i kraft, dvs. den 1 juli 2016.

Mer information

Mer information hittar ni även på transportstyrelsens hemsida, klicka här,

shopping_cart