Jag beställer som företag. Visar priser exkl. moms. Ändra

Hållbarhet

FN:s globala mål

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

Vetek:

Främja en trygg och säker arbetsmiljö med anständiga arbetsvillkor i verksamheten. För att säkerställa allt som rör Veteks verksamhet ställs även krav på våra leverantörer att anständiga arbetsvillkor och säker arbetsmiljö främjas.

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Vetek:

Vi strävar efter att effektivisera produktionen för att så klimateffektivt som möjligt nyttja våra resurser. Vi bidrar även till innovativa lösningar som är viktiga för att minska onödiga utsläpp och påverkan av vår planet.

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Vetek:
Vi begränsar användandet av nya kartonger och packmaterial, dessa återanvänder vi även i största möjliga mån. Återvinna och minimera avfall samt begränsa användning av miljöskadliga kemikalier läggs stort fokus vid. Vi strävar efter att minska andel nya produkter med batterier som standard. Vår policy vid reparation att i första hand laga en produkt bidrar till ett hållbarhetstänk som vi lägger stor vikt vid. Så pass stor att vi ej debiterar för felsökningen.

Meny 0
Top