Jag beställer som företag. Visar priser exkl. moms. Ändra

Visar /


Fukthaltsmätare 220 ml för spannmål, portabel. Ohaus

Populär Fukthaltsvåg Kern DAB 110g/1mgFukthaltsvågar

Fukthaltsvågar är avgörande för att kontrollera och upprätthålla rätt fuktighetsnivåer i olika material och ämnen. Utforska vårt sortiment av högkvalitativa fukthaltsvågar och dra nytta av deras precision och användarvänlighet för att säkerställa bästa möjliga resultat i din verksamhet. Våra produkter är utformade för att möta höga standarder och leverera pålitliga resultat i olika branscher.

Användningsområden för en fukthaltsvåg

Att veta fukthalten i en produkt kan vara nödvändigt inom flera verksamheter. Det kan handla om jordbruk, livsmedelsindustri, laboratorium, skolor och på reningsverk. På Vetek erbjuder vi fukthaltsvågar från varumärken så som Radwag, Ohaus och Kern.

I vårt sortiment har vi såväl portabla som stationära fukthaltsvågar med varierande funktioner för att de ska kunna användas i alla typer av företag och verksamheter. Mät fukthalt med rätt fukthaltsvåg så kan du effektivisera arbetet. En fukthaltsvåg kan användas till att analysera avloppsvatten eller för att kunna genomföra jordanalyser. De kan också vara användbara inom keramikindustrin samt för att utföra prov på spannmål.

Värmekällor hos fukthaltsvågar

En fukthaltsvåg behöver en värmekälla för att kunna torka det du mäter och därmed avgöra dess fukthalt. Vågarna kan vara utrustade med olika värmekällor. Vi har i vårt sortiment fukthaltsvågar med infravärme, halogen och kvartsglas. Målet är att provet ska torka så fort som möjligt och att resultaten ska bli exakta. Vissa vågar i utbudet som mäter fukthalt har en läsbarhet på 0,01 %.

Högkvaltativa fukthaltsmätare för spannmål

Om du arbetar inom jordbruk eller andra verksamheter där det görs analyser på spannmål kan det vara fördelaktigt med en portabel fukthaltsmätare som kan analysera hela korn. Du placerar helt enkelt hela kornet i kärlet och starta mätaren. Det finns varianter av mätare med en mäthastighet på fem sekunder vilket gör att de passar för löpande fuktanalys av spannmål.

Välj en fukthaltsvåg med digital display

Tydlighet är viktigt vid all typ av mätning och analysering och därför är alla våra fukthaltsvågar utrustade med digitala displayer. Det gör det enkelt att läsa av resultatet. När du köper din fukthaltsvåg följer det alltid med en manual som förklarar hur du kommer igång med användningen och avläsningen.

Den digitala displayen kan också vara försedd med pekskärm som har en ikonbaserad menynavigering. Innan du väljer produkt kan du läsa deras utförliga produktbeskrivningar där du hittar specifikationerna för fuktmätaren för att se om den täcker dina behov.

Kapacitet för fukthaltsvågar

Precis som för alla andra typer av vågar är det viktigt att välja en fukthaltsvåg med rätt kapacitet för dina behov. Hos oss på Vetek erbjuds du modeller med olika kapacitet. Det finns bland annat 90, 110, 200 och 220 mg. Vågarnas delning varierar från 0,1 mg till över 10 mg.

Även noggrannheten är mycket viktigt när du väljer fukthaltsvåg till din verksamhet, speciellt då det handlar om låga vikter. Du bör ha i åtanke att en bra noggrannhet bör ligga på mellan 0,1 och 0,01 % för en fukthaltsvåg.

På Vetek erbjuds användarvänliga fukthaltsvågar

Risken finns att en produkt som är svår att använda bara blir liggandes och därmed inte gör någon nytta i din verksamhet vilket är anledningen till att vi på Vetek lagt fokus på användarvänliga modeller. Du ska snabbt och enkelt få fram ett korrekt resultat som gärna kan skickas direkt till datorn.

En annan avgörande faktor är hur lätt det är att rengöra fukthaltsvågen eftersom det många gånger kan handla om att mäta smutsigt material. De ska helst gå att plocka isär för rengöring och sedan kunna sättas ihop utan instruktionsmanual. Inga verktyg ska behövas för rengöringen.

Fördelen med en fukthaltsvåg

Möjligheten att kunna genomföra en fuktmätning med rätt torkning inom såväl produktion som bearbetning av råvaror och färdiga produkter har en avgörande inverkan på kvaliteten på produkten. Det är viktigt inom såväl livsmedelsindustrin som energiindustrin.

Den mest använda torkningsmetoden är med halogen och fördelarna med metoden är många. Det värmer upp provet jämnt utan risk för att bränna det. Dessutom är mätprecisionen upp till 0,01 % vilket är mycket högt. Många gånger erbjuder den här typen av fukthaltsvåg även flera torkprogram - som exempelvis mjuk torkning, snabb torkning, standardtorkning och torkning i nivåer.

Filters Meny 0
Top