Jag beställer som företag. Visar priser exkl. moms. Ändra

Om vågar

En våg är ett av de noggrannaste instrumenten som finns idag. Tekniken har utvecklats avsevärt sedan de första balansvågarna som fanns i Indien för mer än 4000 år sedan.

Nu har de flesta vågar en noggrannhet som är delar av en promille. De kan ha den noggrannheten eftersom vågar idag är en avancerad kombination av mekanik, elektronik och innovativa tekniska lösningar. På grund av att de är så avancerade, är det viktigt att välja en våg som är av god kvalitet och håller en hög standard. 

Vilken vågmodell du väljer beror givetvis på hur tunga saker du behöver väga och vilken noggrannhet som krävs, både när det kommer till hur detaljerat vikten redovisas och hur stor felmarginalen får vara. Det som är viktigast att titta på är kapacitet, upplösning och noggrannhet.

Kapacitet

En vågs kapacitet är hur tung last vågen klarar av att väga. Den högsta vikt som vågen klarar av att väga kallas också vågens maxlast. Nästan alla vågar tål också en 50% överlast utöver maxlasten, men då visas ingen vikt i displayen.

Upplösning

Vågens upplösning handlar om hur stora steg det är mellan varje skaldel i visningen. Upplösningen hänger ofta ihop med vågens kapacitet. De vågar som ska väga tyngre saker behöver sällan ha en lika hög upplösning som vågar som ska väga mycket små saker och som kan visa exakt vikt ner på mikrogrammet.

Noggrannhet

Generellt sett har alla vågar en accepterad felvisningsmarginal, men hur stora avvikelser en våg har avgörs av vågens noggrannhet. Oftast är felvisningen hos de flesta vågar obetydlig i förhållande till den viktklass som vågen är konstruerad för. Med rätt sorts våg och i bra miljöer är det vanligt att man i praktiken kan få bättre noggrannhet än 0,1 promille.

Många vågar är EU typgodkända och kan alltså krönas. Kröning är en kontroll av vågen där den provas individuellt av ett oberoende organ, till exempel RISE. De intygar med ett certifikat att vågen inte avviker mer än tillåtet enligt den norm som alla typgodkända vågar har provats efter.

Här finns länkar för de som ytterligare vill fördjupa sig i vägning och mätning.

RISE - https://www.ri.se/sv/certifiering-pa-rise/verifiering-och-validering

OIML - https://www.oiml.org/en

 

Har ni svårt att veta vilken våg som passar för er? Kontakta oss gärna, så hjälper vi dig hitta rätt våg.

Ring oss på 0176-20 89 20 eller mejla till info@vetek.se

Meny 0
Top