Jag beställer som företag. Visar priser exkl. moms. Ändra

Visar /
Lastbilsvågar

Veteks lastbilsvågar är tillverkade av hållbara material, så de klarar av den vikt som läggs på dem. Dessa vågar används ofta i tuffa förhållanden, så de har ledningar och andra komponenter som tål att vatten och damm tränger in i dem. Den strukturella utformningen av dessa vågar är noggrant genomtänkt, och materialen är valda för styrka och hållbarhet. På grund av detta kan du vara säker på att din våg kommer att fungera som förväntat i många år framöver, även om den blir våt eller smutsig.

Vikt på lastbil

Det finns lagar som måste efterlevas av en lastbilsvåg. Därför är det vår uppgift att se till att de lagkrav som finns uppfylls. Du som är kund hos oss ska känna dig trygg i att det du köper av oss fyller dessa krav. Därför levererar vi och installerar lastbilsvågar som är godkända enligt lagkraven.

Överskriden lastvikt ger inte bara dryga böter för yrkesföraren, utan ger även ökad slitage samt ökade driftkostnader på lastbilarna. Medvetenheten angående detta inom åkerinäringen är hög, och fler företag uppmärksammar detta. Det är här vi kan komma in och stötta er bransch på bästa sätt. Genom att tillhandahålla ett av marknadens bästa verktyg för kontroll av er långtradare och vikt på dem.

Filters Meny 0
Top