Containervägning SOLAS

International Maritime Organisation (IMO) har genom resolution MSC.380(94) antagit en regeländring med skärpta krav avseende lastinformation. Kraven innebär att containervikt ska verifieras genom vägning innan lastning på fartyg för sjötransport.

Vetek kan erbjuda många alternativ inom detta område:

    

     Krokvågar           Portabla plattformar          Lastceller                  Anpassade 

Ovan är några exempel på möjliga lösningar. Kontakta oss gärna och berätta om era önskemål, så kan vi komma med förslag på containervägning till Er. Här finns även ett dokument med mer utförlig presentation! Klicka här!

Bruttovikt bestäms genom vägning

Den huvudsakliga innebörden av IMO:s regeländring är att bruttovikten av en färdigpackad container ska bestämmas genom vägning.

Vägningen kan göras på två sätt:

  • Container med last vägs i sin helhet. Se ovan alternativ.
  • Ingående komponenter vägs var för sig, inklusive lastpallar, packningsmaterial och surrningsutrustning. Containerns egenvikt läggs till summan av de enskilt vägda komponenterna. Här kan vanliga golvvågarbalkvågar eller pallvågar användas.

Verifierad bruttovikt ska framgå i skeppningsdokumentet

IMO-resolutionen anger att transportköparen/avsändaren ("Shipper") ska säkerställa att verifierad bruttovikt av containern framgår i skeppningsdokumentet. Om skeppningsdokumentet för en packad container saknar uppgift på verifierad bruttovikt anges att den inte ska lastas på fartyget.

Resolutionen träder i kraft 1 juli 2016

Den av IMO antagna resolutionen träder i kraft 1 juli 2016. Innan ändringarna börjar gälla i Sverige måste de införlivas med svensk rätt. Det är Transportstyrelsen som ansvarar för införlivandet, i detta fall genom att föra in ändringarna i sin föreskrift TSFS 2010:174 om lastsäkring. Föreskriftsarbetet beräknas vara slutfört i sådan tid att de nya reglerna kan börja gälla i Sverige samtidigt som IMO:s resolution träder i kraft, dvs. den 1 juli 2016.

Produktgrupper

Bilvågar SOLAS

Bilvågar SOLAS

Golvvågar Solas

Golvvågar Solas

Kranvågar SOLAS

Kranvågar SOLAS

Pallvågar SOLAS

Pallvågar SOLAS

Portabla vågar SOLAS

Portabla vågar SOLAS

Ni kan ringa, faxa eller maila er order och vi kan givetvis fakturera på 30 dagar netto om ni önskar det!
access_time Beställ innan kl 11.00
så skickar vi din leverans samma dag!
phone Ring till oss! 0176-20 89 20
Öppettider 8-17 vardagar