Om Vågar

Om vågar och vägning

En våg är ett av de absolut mest noggranna instrument som finns. Idag är nästan alla vågar konstruerade så att de väger hela lasten (inga länkarmar alltså). De flesta vågar har noggrannhet som är delar av promille. Vilken våg man väljer beror givetvis på hur mycket det man har behov av att väga väger som mest, vilken noggrannhet som krävs samt hur mycket man vill investera.
Kapacitet - En vågs kapacitet är helt kort hur mycket maxlast vågen tål, nästan alla vågar tål 50% överlast men visar inget i displayen.
Upplösning - Anger vad det är för delning, dvs hur stor steget är mellan varje skaldel i visningen.
Noggrannhet - Är betydligt svårare att definiera. Generellt sett har alla vågar en felvisning men den är för det mesta obetydlig. I bra miljöer är det vanligt att man i praktiken kan få bättre noggrannhet än 0,1 promille.

Många vågar är EU typgodkända och kan alltså krönas. Om en våg ska krönas provas den individuellt av ett oberoende organ, t.ex. SP (Provning & Forskning, G: la Statens Provningsanstalt). De intygar med ett certifikat att vågen inte avviker mer än tillåtet enligt den norm alla typgodkända vågar provats efter.

Har ni svårt att veta vilken våg som passar för er, kontakta gärna oss så hjälper vi dig hitta rätt våg.

Lite länkar för den som vill fördjupa sig i terminologin vågar:

shopping_cart