​MILJÖPOLICY

Vetek Weighing AB, org.nr 556446-4062 är en producent och återförsäljare av vågar, vågsystem och andra mätinstrument. Vår verksamhet är förlagd på Väddö, norr om Stockholm. Vi tillverkar och säljer ett brett sortiment av olika produkter, och erbjuder även service i form av installation, kalibrering och reparation.

Vi tar ansvar och arbetar tillsammans för en hållbar verksamhet genom att ställa samma krav på våra leverantörer som vi ställer på oss själva, där bindande krav utgör en lägsta nivå.

Vi verkar för att de nationella miljömålen och att de utvalda globala hållbarhetsmålen uppnås.

Vi värnar om miljön genom att:

  • Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda
  • Vi använder så lite skadliga ämnen som möjligt, och väljer miljövänliga alternativ där så är möjligt
  • Vi återvinner och sorterar vårt avfall och säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.
  • Påverka, ställa krav på och samarbeta med leverantörer, myndigheter och organisationer.
  • Förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör
  • Vi arbetar med att ständigt förbättra oss i vårt miljöarbete
  • Vi eftersträvar alltid att laga en produkt och tar ej betalt för att ge kostnadsförslag.

ISO 14001:2015 certifikat kan ladda ner här!

Väddö 2021-11-21

Patrik Viktorsson, VD

Vår miljöpolicy (Ladda hem miljöpolicy som pdf, klicka här)

shopping_cart