Lastceller Idéer och tips
Lastceller Idéer och tips

Här hittar du en guide för allmänna montageråd för lastceller och silovågar, klicka här.

Funderar du på att skaffa en våg för en liten tank eller en större silo eller något mittemellan eller kanske är du intresserad av kraftmätning?

Läs valda delar av detta så spar du troligen tid i slutänden! Detta är en liten skrift som man kan använda för att få idéer när man ska bygga ihop en våg av komponenter (lastceller, mekanik, elektronik, mjukvaror, mm).

Det finns ju en del färdiga vågar som golv, pall och balkvågar som man kan välja om det passar. Gör det inte det, är man som regel tvungen att välja separata lastceller och elektronik. Man uppnår samma resultat som med en färdig våg med den passar kanske bättre på den applikation där den ska användas.

 

Några exempel på färdiga vågar som ofta kan passa bäst. Det finns många färdiga vågar att hitta på www.vetek.se

 

Några exempel på lastceller och färdiga vågar som ofta kan passa för hängande laster. Det finns många färdiga vågar att hitta på www.vetek.se

 

För att bygga ihop en egen våg behövs definitivt en eller flera lastceller att dra i eller trycka på. Några exempel.

 

Lastcellerna kan se ut på många olika sätt och man kan väga från några gram upp till flera hundra tusen kg.

 

Det finns många olika tillbehör som kan underlätta vid montage av lastceller. Detta är några exempel.
 

Elektroniken

Grundprincipen är alltid densamma. Det behövs en eller flera lastceller monterade i en mekanisk konstruktion och det behövs någon form av elektronik med eller utan display som ofta ska kommunicera med en dator, PLC, mm.

Det finns många typer att välja på, allt från enkla transmittrar som ger en analog eller digital signal till någon fjärrdator eller dylikt. Tänk på att det ofta är uppskattat från personalen på golvet att det finns en display i närheten av silon/tanken.

Utsignalen kan vara t.ex analog 4-20 mA, digital RS232/485, Profibus, radiöverföring, larm kontakt/transistor.

En bra kompromiss är en väggmonterad transmitter som dessutom har Display och tareringsmöjlighet t.ex. typ LCD-A. Det finns numera indikatorer som är heltäta, IP69K, och till och med tål slag. Ska Du ha en som tål det mesta, välj X320.

 

 

Några exempel på olika typer av elektronik man kan använda.

 

 

Några exempel på vad man kan bygga ihop till sin egen speciella applikation.

Lastcellerna.

Vanligen har man 3 eller flera lastceller som placeras i var sitt hörn av tanken, silon, mataren eller vad man nu har för ”silo/tank” att väga i. Tänk så här:

 1. En tank med 3 lastceller har ofta ett mekaniskt stabilt läge men kan ibland bli lite ostadig. En tank med 4 lastceller kan ofta stå stadigare men kan ”ricka” lite. Jämför med en tre eller fyrbent stol.

 2. De flesta lastceller som är avsedda för tank/silovägning, pallvågar och många andra applikationer har ”normerad” utsignal, dvs dom ger lika mycket signal för en given belastning, tex 1 ton. Det innebär att flera lastceller av samma typ kan parallellkopplas. Vågen kommer att visa lika oavsett om den är snett belastad.

 3. För många vågplattor används bara en lastcell av single point-typ. Dom ger oftast olika signal för en given belastning och kan inte parallellkopplas. Förstärkningen justeras i indikatorn, så att vågen visar rätt. Vågplattan visar ändå alltså samma vikt oavsett var lasten hamnar på plattan.

 4. Lastcellerna monteras så att all last man vill väga belastar lastcellerna och inte något annat belastar eller tar last. In och utmatning isoleras så att de inte påverkar silon/tanken. Självklart måste en tank/silo som vägs vara mekaniskt isolerad från närliggande tankar/silor som också vägs.

 5. Tänk på att silon/tanken blir kvar på lastcellerna och att den inte glider i sidled eller lyfter i t.ex. storm. Det viktigt att det inte blir för mycket friktion i konstruktionen mellan den del som väger och omgivningen.

 6. Är det kraftiga vibrationer finns alltid möjligheten att använda gummidämpare till lastcellerna.

 7. Temperaturspänningar i en lastcellkonstruktion kan uppstå om det är långt mellan lastcellerna och silon/tanken står exponerad för temperaturvariationer. Det finns enkla medel att reducera dessa sidokrafter. Man kan t.ex. ge tankbenen möjlighet att glida lite i sidled på kulor/rullar/glidbanor eller att använda gummidämpare.

 8. Om man ska välja lastceller av nickelpläterat eller rostfritt stål så avgörs det av miljön. Är det bara blött ibland fungerar nickelpläterat stål, är det aggressivt och/eller  mycket fuktigt, välj rostfritt stål. Vissa rostfria lastceller är klassade så att de tål att dränkas t.ex en viss tid

 9. Är det en gammal silo/tank man ska installera lastceller under så får man lyfta silon/tanken och montera lastcell och ev. tillbehör. Var försiktig så att inte lastcellerna överbelastas när man sätter ned en tank. Ev. kan man göra klossar och använda i stället för lastceller. Svetsa inte i silon/tanken när lastcellerna är installerade. Montera en jordfläta förbi lastcellen så att den skyddas för jordström om någon av misstag skulle svetsa.

 10. Vid nya verkstadstillverkade silor/tankar kan man förbereda för lastcellmontage med ev. tillbehör men det går oftast inte att montera tillbehören på verkstaden.

 11. Vid applikationer där man kan förvänta sig statisk elektricitet t.ex. vid silor som fylls med plastgranulat måste man sträva efter att reducera inverkan så mycket det går. T.ex. att jorda påfyllningsslangar och silor och att noggrant avskilja vågen galvaniskt vid fjärröverföring av mätdata.

 12. Nästan alla lastceller idag kan kopplas in parallellt i en kopplingsdosa. Tänka på att det är viktigt med en bra anslutning och att kablar installeras så att inte vatten kan rinna in i lådan. Använd helst förskruvningar som är vända nedåt.

Hög temperatur?
Dom flesta lastceller klarar som standard ca -25 till ca +70 °C. Noggrannheten är då oftast något reducerad utanför området ca -10 till ca +40 °C.
Det finns speciallastceller som klarar betydligt högre temperaturer.
 
Applikation i vatten? Det finns olika typer av rostfria lastceller som är klassade IP68 och klarar 1 m vattenpelare under 100 timmar.
 

Silovågar

 

Det är vanligt att man väljer trycklastceller i nickelpläterat eller rostfritt stål av ”knapptyp” t.ex. VZ266AH eller VZ266AS eller C2S, Det är en mycket prisvärda nickelpläterade eller rostfria lastceller i IP67/ IP68 och finns i kapaciteter upp till 100 ton.

                                                                                        

 

 

                                            VZ266AH för laster från 0,25 upp till 30 ton ton. Finns modeller upp till 500 ton

 

                                       

 

Denna typ av lastcell kan monteras under de flesta typer av silor. En lastcell per ben eller en lastcell på t.ex. en trebent silo om inte noggrannhetskravet är så högt, tex vid CO2 vägning.

 

  

I enklaste formen lyfter man bara upp silofoten och installerar lastcell. Muttrarna får sitta löst för att förhindra ev. upp och sidokrafter. Noggrannheten blir oftast utmärkt.

            

En mer avancerad form är färdiga monteringsenheter som förhindrar sido och lyftkrafter samt underlättar vid service. Tänk på att alltid skydda lastceller vid svetsning.

 

OBS Detta är ingen universal lösning som kan fabriksmonteras.

 

Inte för silovågar kanske men för 2 tons belastning. Stor som en 5-krona.

Är miljön vibrerande kan lastcellen förses med speciella dämpare

 

 

Montageexempel på en befintlig silo.

 

För en silo tex som denna 60 tons pelletssilo kan nedan vara en ”smart” modell för att montera lastceller utan att behöva lyfta silon flera cm för att få plats med lastcellerna. Här har vi svetsat nya plåtar på insidan med ”öron” för extra förstärkning. På detta sätt behövde silon lyftas endast ca 7mm vilket gjorde att den ”stumma” konstruktionen matarskruven var ansluten in i panrummet med ej påverkades så någon ombyggnad var nödvändig.

 

                                                                                                                           
 
  
 

 
 
shopping_cart